Integratief

Wat is het en waarom zou je daarvoor kiezen?

In integratieve coaching & counseling kijken we naar alle onderdelen of lagen die meewerken aan de instandhouding van je klacht of probleem. Je zou het ook een holistische werkwijze kunnen noemen.

In de praktijk is een klacht of probleem namelijk nooit 1-dimensionaal. Emotionele, fysieke, cognitieve, gedragsmatige, sociale en spirituele variabelen zijn in onderlinge wisselwerking betrokken bij de oorzaak en/of instandhouding. In de Integratieve aanpak nemen we al deze dimensies mee. 

Door levenservaringen hebben we bepaalde aspecten van ons zelf (onbewust) onderdrukt of afgesplitst om te kunnen voldoen aan de eisen van onze omgeving of zelfs om te overleven. Het onderdrukken van zo'n 'onwenselijk' aspect of deel van ons kost ons ontzettend veel (psychische) energie. 

De integratieve benadering heeft als doel die aspecten of delen van onszelf weer te integreren zodat we ons weer heel voelen. Alles van ons er mag en kan zijn. Dit levert je hernieuwde energie en een gevoel van intrinsieke vrijheid op.

Niet alleen psychische, maar ook stress- en psychosomatische klachten kunnen met integratieve coaching & counseling succesvol worden behandeld.

Focaal & doelgericht

Een kortdurend integratief traject richt zich op het oplossen van een afgebakend probleem. We werken aan een concreet doel. Omschreven in positief geformuleerde, binnen de eigen controle liggende en in zintuig-specifieke termen omschreven doelstellingen. Je zult bemerken dat door het aanpakken van dat ene specifiek probleem, andere zaken & problemen in je leven ook positief veranderen. Het bekende rimpel effect.

Aanpakken van symptoom & oorzaak

Integratieve coaching & counseling is gericht op het opsporen en wegnemen van de oorzaak van symptomen. Symptoombestrijding - waar veel behandelingen op gericht zijn - kan op zich heel snel en zeer effectief zijn, maar is pas zinvol indien de oorzaak bekend is en niet behandelbaar blijkt. Symptoombehandeling alleen is niet genoeg: er komen dan nieuwe symptomen (symptoomverschuiving). Het snel opsporen en aanpakken van de oorzaak is kenmerkend voor effectieve kortdurende Integratieve coaching & counseling. 

Ervaringsgericht & directe verandering

Uitgangspunt van de integratieve aanpak is dat je in het hier en nu op ervaringsniveau wordt geconfronteerd met de symptomen, blokkades & de oplossingen. Ook wel experiëntieel of het nu zo populaire embodiment genoemd. Door het levendig ervaren in het hier en nu & in je lijf wordt blijvende verandering in gang gezet. 

Trance & imaginatie

Ongeveer 90-95% van ons denken en handelen is onbewust. Lees dat gerust nog eens...

Echte veranderingen gaan altijd gepaard met een onderbreking of opschorting van je vaste (onbewuste) mentale patronen (ook wel trance genoemd). Iedere vorm van coaching, counseling & therapie gebruikt dan ook bewust of onbewust de trance toestand als voorwaarde voor verandering.

In de Integratieve aanpak gebruiken we standaard of terloops geïnduceerde trance. De hierdoor ontstane openheid & toegang tot je onbewuste (die 90-95% dus) benutten we voor het behalen van je doel. Imaginatie (het inzetten van je onbewuste door middel van beelden) is daarbij een zeer effectief gereedschap. 

Zelfverantwoordelijk & actieve positie

In de integratieve benadering word je gemotiveerd tot het nemen van verantwoordelijkheid voor zowel het scheppen als het oplossen van je klacht. Dat kan weerstand opleveren. Hoezo schep ik mijn eigen klacht? Vooral als jou in het leven iets pijnlijks of naars is overkomen. Realiseer je dan dat verantwoordelijkheid nemen iets anders is dan schuldig zijn. Het geeft een enorme kracht te beseffen dat je het daarmee dus ook zelf kunt aanpakken en veranderen. Alles wat je daarvoor nodig hebt zit in jou verborgen. Door ervaringen ben je alleen de toegang kwijtgeraakt. Ik help je (weer) toegang te krijgen tot je eigen wijsheid & deze ook in de dagelijkse realiteit in te zetten.

Gelijkwaardige relatie

Het uitgangspunt in een traject is altijd een gelijkwaardige relatie. Als begeleider heb ik vooral een gidsfunctie. Jij wordt als het ware therapeut van jezelf en je vervult een actieve rol in het helingsproces. 

Wanneer niet?

Er zijn ook klachten & problemen die minder geschikt zijn voor een kortdurende integratieve aanpak of waarvoor betere behandelingen bestaan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (gediagnosticeerde) persoonlijkheidsproblematiek, een actuele klinische depressie of een nog niet onderzochte lichamelijke klacht. Twijfel je of dat voor jou geldt? Aarzel niet om contact met me op te nemen zodat we er samen naar kunnen kijken. Indien we concluderen dat een andere aanpak jou beter past verwijs ik je met liefde door naar een collega.